×
SZUKAJ

Biblia dla początkujących

„Biblia nie służy do nauki. Biblia służy do życia”. Lawrence O. Richards

Chciałbyś wiedzieć, co Bóg naprawdę o tobie myśli? A co ty powinieneś myśleć o Nim? Możesz się tego dowiedzieć... z Biblii!

Biblia to osobista wiadomość od Tego, który stworzył wszechświat. To żywe Słowo Boże, który czyni o wiele więcej niż tylko przykuwa twoją uwagę. Ono do ciebie przemawia. Gwarantuję ci, że wersety, które przeczytasz dziś, jutro wykorzystasz, by stawić czoła twoim problemom.

„Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” (Hbr 4:12).

Biblia sama mówi o tym, jak została napisana

„To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśnienia. Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili Boga święci ludzie” (2 P 1:20,21). Te wersety odnoszą się zwłaszcza do Starotestamentowych proroctw, jednak całe Pismo Święte jest natchnione: „Wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości[...]” (2 Tm 3:16).

Pismo Święte zostało dosłownie „natchnione przez Boga”. Słowa Biblii wyszły z Boga, z Jego oddechem. Na pewno znajdziesz wiele inspirujących książek, które poruszają twój intelekt czy emocje, ale nigdy nie będą one Słowem samego Boga. Jest Nim jedynie Biblia.

Biblia odkrywa przed nami to, co Bóg chce, abyś wiedział o Nim i o twoim życiu. Zawiera też Boże obietnice – to, co Bóg obiecał dla ciebie zrobić. Oto jedynie kilka z nich:

 • Bóg użyje wszystkiego w twoim życiu dla twojego dobra, przemieniając cię na podobieństwo obrazu Chrystusa (Rz 8:28,29),
 • On zawsze będzie z tobą (Mt 28:20),
 • On obficie obdarzy cię mądrością, gdy o nią poprosisz (Jk 1:5),
 • On zaspokoi każdą twoją potrzebę (Flp 4:19),
 • On zna każdą z tych potrzeb zanim Go o coś poprosisz (Mt 6:32),
 • Jego pokój będzie towarzyszył ci każdego dnia, gdy modlić się będziesz z dziękczynieniem (Flp 4:4-7).

Czytając większość książek zaczynamy od strony numer jeden. Możesz więc wnioskować, że najlepiej będzie zacząć czytanie Biblii od strony pierwszej Księgi Rodzaju. W końcu ta księga mówi o samych początkach. Jednak Biblia nie jest zorganizowana chronologicznie. Księgi Pisma Świętego ułożone są kategoriami. Możesz spróbować czytać je w zaproponowanej przeze mnie na końcu tego artykułu kolejności. Czytając je według tej listy zyskasz dobre zrozumienie podstawowych tematów poruszanych w Piśmie Świętym i zaznajomisz się z dużą częścią historii, którą opisuje.

Chrystus jest kluczem do zrozumienia Pisma Świętego

Stary Testament zapowiada i wyczekuje Jego przyjścia. Cztery Ewangelie objawiają Jego tożsamość i misję, a pozostałe księgi Nowego Testamentu wyjaśniają konsekwencje nowego życia w Chrystusie. Aby zrozumieć Stary Testament, powinniśmy zacząć od Nowego Testamentu.

Jezus powiedział, że przyszedł, aby dać nam życie w obfitości, a doświadczyć tego możemy przez poznawanie i posłuszeństwo Jego Słowu. Jezus mówi: „Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8:31,32).

Kiedy Słowo jest głoszone mamy możliwość przyjąć Je i stajemy się chrześcijanami. „Jesteście bowiem ponownie do życia powołani nie z ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego, dzięki słowu Boga, które jest żywe i trwa” (1P 1:23). Wzrastamy w ten sam sposób, przez Słowo Boga, które jest naszym duchowym „pokarmem”. „[...] jak niedawno narodzone niemowlęta pragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu - jeżeli tylko zasmakowaliście, że słodki jest Pan” (1P 2:2,3).

Cały Psalm 119 mówi o wartości studiowania Słowa Bożego. Oto kilka z wielu powodów, dla których warto to robić: „W sercu swym przechowuję Twą mowę, by nie grzeszyć przeciw Tobie” (wers 11), „Jakże miłuję Prawo Twoje: przez cały dzień nad nim rozmyślam. Twoje przykazanie uczyniło mnie mędrszym od moich wrogów, bo jest ono moim na wieki. Jestem roztropniejszy od wszystkich, którzy mnie uczą, bo rozmyślam o Twoich napomnieniach” (w. 97-99), „Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce” (w. 105).

Czytanie Biblii jest ćwiczeniem intelektu, które angażuje twój umysł. Jednak aby zrozumieć duchowe lekcje i stosować je, potrzebujemy przewodnictwa Ducha Świętego. Czytając Pismo Święte, módl się, prosząc Ducha Świętego, aby pozwolił ci dostrzec to, co chce ci objawić: „Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy” (J 16:13). Rozwijaj w sobie ducha oczekiwania – Bóg pragnienie cię uczyć przez swoje Słowo. Nie polegaj jednak na emocjach. W moim życiu zdarzało się, że to, co czytałem w trakcie studiowania Biblii było po prostu nudne, ale pomimo tego decydowałem się czytać dalej – i to, co odkrywałem zadziwiało mnie.

Czytając Biblię regularnie każdego dnia, wyrobisz sobie nawyk spędzania czasu z Bożym Słowem. Znajdź miejsce, w którym nic nie będzie cię rozpraszać. Bądź kreatywny i wybierz moment w ciągu dnia, gdy nie jesteś zmęczony i jesteś w stanie skupić się na Bogu. Pamiętaj, ma to być czas pogłębiania relacji z Bogiem i rozmowy z Nim. Zacznij prowadzić dziennik i zapisuj w nim to wszystko, czego uczy cię Bóg. Łatwiej uporządkować myśli, gdy je zapiszemy. Daje to też możliwość powrotu do nich kilka miesięcy później.

Bóg uszanuje czas, który z Nim spędzasz, a ty sam zauważysz, że twoja wiara staje się silniejsza. Czas z Pismem Świętym, to czas dobrze wykorzystany.

Polecam następującą kolejność czytania ksiąg Pisma Świętego:

 • Ewangelia wg Św. Jana
 • 1 List Św. Jana
 • List do Rzymian
 • List do Galatów
 • List do Efezjan
 • List do Filipian
 • List do Kolosan
 • Ewangelia wg Św. Łukasza
 • Dzieje Apostolskie
 • 1 List do Tesaloniczan
 • 2 List do Tesaloniczan
 • 1 List do Tymoteusza
 • 2 List do Tymoteusza
 • List Św. Jakuba
 • Ewangelia wg Św. Marka
 • 1 List do Koryntian
 • 2 List do Koryntian
 • Księga Rodzaju
 • Księga Wyjścia
 • Księga Jozuego
 • Księga Przysłów
 • 1 Księga Samuela
 • 2 Księga Samuela

(1) Artykuł pochodzi z książki Stevena L. Pogue „The First Year of Your Christian Life”.