Polityka Prywatności

STARTzBOGIEM.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika STARTzBOGIEM.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: STARTzBOGIEM.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych swoich użytkowników.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja

Zapisanie się na listy w serwisie STARTzBOGIEM.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi kolejne emaile z listy, na którą się zapisuje. Imię pozwala nam zwracać się do czytelników po imieniu.

Niezapowiedziane Wiadomości

STARTzBOGIEM.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości STARTzBOGIEM.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisu, niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).