Boża miłość i plan

Zapraszam na bezpłatne studium Pisma Świętego z e-trenerem: Boża miłość i plan (część dłuższego Kursu Jana). Dzięki tej serii można nawiązać lub umocnić osobistą więź z Jezusem. Otrzymasz pięć e-mailowych lekcji z pytaniami od nauczyciela do konkretnych fragmentów Słowa Bożego. Może on też odpowiedzieć na Twoje pytania lub odnieść się do twoich wypowiedzi.

Kurs polega na tym, że nauczyciel wysyła e-mail z pytaniami, na które należy odpowiedzieć (w oparciu o podane fragmenty z Biblii) i odesłać do sprawdzenia. Następnie trener prześle kolejną lekcję. Jeśli w odpowiedziach pojawią się błędy czy wątpliwości, to poda on ewentualne uwagi co do poprzedniej lekcji. Zarówno uczeń jak i nauczyciel mają tydzień na udzielenie odpowiedzi.

Aby się zapisać, wypełnij ten FORMULARZ.

Polecam,

Bartek Serkowski
koordynator STARTzBOGIEM.pl