×
SZUKAJ

Czy to niewłaściwe, gdy chrześcijanie mówią, że Jezus jest jedyną Drogą do Boga?

Bóg bardzo wyraźnie mówi, w jaki sposób dochodzi do tego, że On nas akceptuje. W Biblii czytamy: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3:16). Wielokrotnie sam Jezus mówił o tym, że przyszedł, aby dać nam życie wieczne. Wyrażał to bardzo dobitnie: „To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6:40).

Gdybyśmy mogli przyjść do Boga przez którąkolwiek z religijnych postaci (np. przez Buddę, Allaha, Mahometa, hinduskich bożków, itd.) czy przez religijne praktyki, wtedy nie byłoby sensu, by Jezus przychodził na ziemię, aby umrzeć na krzyżu za nasze grzechy. Jednak taki był Boży plan: sam Bóg zapłacił za nasze grzechy, abyśmy mogli otrzymać pełnię przebaczenia. „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 6:23).

Uwierzyć w Jezusa oznacza żyć. Nie uwierzyć – to być winnym grzechu i podlegać pod Boży sąd. Bóg oferuje przebaczenie każdemu, kto do Niego przychodzi.

Jeśli chcesz dowiedzieć się czym chrześcijaństwo różni się od innych religii świata, takich jak Islam, Buddyzm, Hinduizm, etc. proszę, przeczytaj artykuł: W poszukiwaniu kontaktu z Bogiem.

Jeśli chciałbyś przeczytać artykuł wyjaśniający, skąd możemy mieć pewność, że Jezus jest Bogiem, kliknij: Wiara, która nie jest ślepa.