×
SZUKAJ

Studium #1: Jak to się stało, że jesteśmy w relacji z Bogiem?

Rozpocznij studium krótką modlitwą: „Boże, proszę Cię, abyś mówił do mnie przez Twoje Słowo. Przemawiaj wprost do mojego serca, abym zrozumiał, co chcesz mi przekazać. Amen”.


Poniższe wersety pomogą ci zrozumieć, co Bóg mówi o twojej relacji z Nim. Przeczytaj werset, a następujące po nim pytanie pomoże ci skupić się na przekazie tego fragmentu.

(Małe numerki przed wersetami to ich numery porządkowe; system ten stworzono dawno temu, by pomóc chrześcijanom znajdować konkretne zdania w Piśmie Świętym.)

J 1
12 „Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego”.

Pyt.: W jaki sposób stajemy się dzieckiem Boga?
Poniżej możesz wpisać swoje odpowiedzi i wydrukować studium po jego zakończeniu.

Może myślisz, że podjąłeś decyzję, by uwierzyć w Jezusa na tej samej zasadzie na jakiej podejmujesz decyzję o zakupie samochodu czy wyborze poglądów politycznych. Ale kolejny werset pokazuje, że w decyzję o zostaniu uczniem Jezusa zaangażowany był Bóg.

J 15
16 „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje”.

1 Kor 1
9 „Wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym”.

Ef 1
4,5 „W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli”

Pyt.: Zgodnie z Ef 1:5 co było motywacją Boga, aby nas wybrać?

Ef 2
4,5 „A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni”.

Kol 1
13 „On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna”.

Pyt.: Na podstawie powyższych wersetów wymień cztery rzeczy, które Bóg dla ciebie uczynił?

Rz 5
9 „Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni”.

Pyt.: W Biblii czytamy, że Jezus nas zbawił. Od czego nas zbawił?

Ef 2
8,9 „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił”.

Pyt.: Czy mamy zapracować na swoje zbawienie?

Pyt.: Czy ktokolwiek może zdobyć zbawienie przez dobre uczynki?

Wnioski: Jaki wkład w twoją decyzję zaufania Jezusowi miał sam Bóg? Podsumuj na podstawie przytoczonych wersetów.

Jeśli chcesz, wydrukuj ukończone Studium #1. Po opuszczeniu strony twoje odpowiedzi nie zostaną zachowane.